infoshop    
 
                 
אינפiשופ
   (חנות מידע)


     שירותי ייעוץ, הדרכה ומידע עסקי במסחר בינלאומי - ביבוא
-------------------------------------------------  שירות אישי מאת אופיר ביאנקו 

                                                                                                                 

  
שירות "יש לי שאלה"  |  שירות "הדרכה ביבוא"  |  שירות איתור מידע עסקי ליבואנים  |  

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


 

                     טופס התחייבות לשמירת סודיות
טופס זה מיועד עבור אלה שנושא שמירת סודיות חשוב בדרישתם. אנא מלאו את כל השדות בטופס והקליקו על הכפתור הצהוב - "שלח/י פרטים" . כתשובה תקבלו לדוא"ל שמסרתם את נוסח הסודיות כפי שמוצג כאן בדף. שליחת הטופס המלא ממני נותנת בזאת תוקף לנאמר בטופס.

לאחר קבלת טופס הסודיות, הנכם מוזמנים להיכנס לאחד הפרקים האחרים באתר ולשלוח אלי את דרישתכם בבטחה.
_____________________________________________________________


טופס התחייבות לשמירת סודיות:

אני אופיר ביאנקו, בעל אתר אינפושופ ( www.infoshop.co.il ) להלן "האתר" מצהיר ומתחייב כלפי ממלא הפרטים:

להלן "השואל",
לשמור בסודיות מוחלטת כל מידע שימסר הן דרך האתר, הן בשיחה או בכל דרך אחרת, להלן ה"מידע החסוי" ולקיים את האמור להלן:

1. כל מידע הנוגע לשואל אשר יגיע לידיעתי במסגרת פעולות עסקיות של השואל , בין שהם מוגנים בזכויות יוצרים ו/או בכל זכות אחרת ובין שאינם מוגנות, יחשבו כ "מידע חסוי" מלבד מידע שהינו בגדר נחלת הכלל ו/או יהפוך לנחלת הכלל במהלך תוקפה של התחייבות זו.

2. המידע החסוי ישמש אותי אך ורק לצורך שירותיי עבור השואל או מיופה כוחו. לא אשתמש במידע החסוי לשום מטרה אחרת כל שהיא, אשמור על המידע, לא אגלה אותו, לא אאפשר להשתמש בו, לא אאפשר לגלותו, לא אאפשר גישה אליו ו/או לא אמסור אותו לשום אדם ו/או גוף, בין בעצמי ובין באמצעות גוף אחר בשליטתי ו/או בחזקתי.

3. האתר מתחייב לדאוג לכך שכל אחד מן האנשים העובדים אצלו או מועסקים על ידו, אשר ואם תהיה להם גישה בדרך כלשהי למידע החסוי, יתחייב בכתב קודם למתן אפשרות הגישה למידע החסוי להגנת סודיות מוחלטת בתנאים כמו אלה המפורטים במסמך זה.

4. מוסכם שדרך העברת מידע מאת האתר אל השואל יהיה באמצעות הדואר האלקטרוני, אלא אם יצויין בכתב אחרת.

5. האתר מתחייב להשמיד או למסור לשואל כל רישום מכל מין וסוג שהוא, מסמך, קובץ, כתובת ו/או העתק שלהם, שיוצרו או נמסרו לצורך השימוש המורשה, וזאת עם דרישתו ובהתאם לדרישתו של השואל.

6. הסמכות לדון בכל תביעה הקשורה להתחייבות זו או הנובעת ממנה תידון בבית המשפט בחיפה.

7. קבלת עותק של טופס זה בדוא"ל מהווה אישור ותקפות על כל האמור בו.

                                                על החתום:           אופיר ביאנקו - אינפושופ 
הודעות אחרונות מהפורום


אינפושופ - דף הבית  |  שירות "הדרכה ביבוא"שירות "יש לי שאלה" איתור מידע עסקי ליבואנים - איתור יצרנים, מוצרים וכל מידע כללי אודות |
קישורים לאתרים נבחרים  |  אמצעי תשלום  |  פורום יבוא, יצוא ומידע עסקי  במסחר בינלאומי מאמרים  |  מילון מונחים בסחר חוץ  |  טופס שמירת סודיות
צור קשר  |  תקנון האתר

חזור ל- Top
 
אינפושופ מבית חברת בי.או.אל אינטר טרייד בע"מ - 2009 - כל הזכויות שמורות !
הבהרה -  כל המידע הנמסר באתר זה לרבות שמות ספקים ושירותים אחרים הינו בגדר המלצה בלבד.  כל שימוש במידע זה והשלכותיו הינם על אחריות המשתמש בו בלבד.
לייבסיטי - בניית אתרים